Tiger Motors M6 CCW prop adapter till MT35XX
PA010     
35 kr

                Köp antal


I lager : 16 st.


OBS! Utgående produktPassar till: MT 3515, 3520.

Detta är standard adaptern, Passar ex. för APC.

CW=ClockWise=Medurs.
CCW=CounterClockWise=Moturs.Typ Filnamn *
Finns inga dokument för produktenTillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88