Cookie - Kakor

Vi använder oss av cookies för att vårt shoppingsystem ska fungera. Dessutom använder vi oss av marknadsföringscookies som hjälper oss att analysera trafiken på siten.

GDPR gälller från 25 Maj 2018

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. GDPR innehåller regler för behandling av personuppgifter.

Vi sparar information om dina beställningar elektroniskt för bokföringskrav samt för att kunna ge en så bra kundservice som möjligt. För de kunder som är fakturakund, lagrar vi även personnummer.

Vi lämnar aldrig ut information till 3:e part med undantag för myndigheter samt partner som tillhandahåller tjänster för att kunna slutföra din beställning. Exempel på part som vi kan lämna ut uppgifter till är Klarna och DIBS som vi använder för att hantera elektroniska betalningar och fakturor. Schenker, DHL och Postnord för att leverera din beställning.

Du kan när som helst begära att gå ett registerutdrag. Det enda kravet är att vi kan säkerställa att vi skickar informationen till rätt person.

Anser du att vi lagrar någon felaktighet, kan du kräva rättning. Anser du att någon information är ej komplett, kan du kräva komplettering.

Du kan kräva att information raderas, men det får inte strida mot bokföringsregler som kräver att viss information lagras under längre tid.

Du kan kräva att vi inte skickar någon direktreklam. Detta sker genom denna sida.


Tillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88