Tiger Motors M6 CW prop adapter till U3/U5
PA023     
38 kr

                Köp antal


I lager : 20 st.


OBS! Utgående produktCW=ClockWise=Medurs.
CCW=CounterClockWise=Moturs.Typ Filnamn *
Finns inga dokument för produktenTillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88