RCFlight Guide - Lipo

Att välja ett batteripack till sitt plan kan vara krångligt. Det är mycket siffror att hålla reda på. Här ska vi göra ett försök att reda ut dom vanligaste begreppen för att underlätta ditt val av batteri och öka din förståelse för hur det fungerar.

Vi börjar med kapaciteten på en acce. Den defineras oftast i mAh (milliamperetimmar), alternativt i vissa fall i Ah (amperetimmar). 1000 mAh är alltså lika med 1 Ah. För att förtydliga: mAh / 1000 = Ah

Vad står då C för? Jo, då detta står på i stort sett varenda LiPo acce som finns att tillgå. C är otroligt enkelt då det står för kapacitet. Så har du en LiPo acc på 2300 mAh så är 1C just 2300 mAh. Förtydligande: C är alltså ditt LiPopakets kapacitet oavsett vad de är för acce eller storlek.

C talet är viktigt att hålla reda på då man anger hur mycket man accen kan laddas i och ur med just i den betäckningen t.ex. xxx batteri klarar 25C urladdning och 5C i laddström. Dessa värden ska ej överstigas då det förkortar livslängden på batteriet avsevärt och kan i värsta fall börja brinna.

Exempel: Säg att vi har ett Longmaxx Fastcharge 1800 mAh 3S batteri som klarar 25C i urladdning och 5C i laddström och vi vill veta hur mycket man kan ladda i och ur med. Det första vi kan fastställa då är att C för denna accen är 1800mAh = 1,8 Ah. Det står att accen klarar 25C i urladdning och då räknar man ut detta på följande sätt:

1C = 1800 mAh
Max kontenuerlig urladdning = 25 C

1800 * 25 = 45000 mA
45000 / 1000 = 45 A


Med andra ord så klarar batteriet 45A i konstant urladdning.

Vill man ta reda på hur mycket batteriet klarar att laddas med gör man på samma sätt. Specificerat är att batteriet klarar 5C i laddström.

(1800 * 5) / 1000 = 9 . Alltså klarar batteriet att bli laddat med upp till 9 A (ampere). Självklart kan man ladda batteriet långsammare om man inte har en laddare som klarar att ladda med 5C.


Tillbaka


Tillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88